Difference between revisions of "Lexique"

From Ανοικτό Σπηλαιολογικό Εγχειρίδιο
Jump to: navigation, search
 
m (Η Διεθνες Λεξικό Σπηλαιολογικής Ορολογίας μετονομάστηκε σε Lexique)
(No difference)

Revision as of 22:36, 7 February 2007

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και λοιπά - Πρόλογος - Εισαγωγή - Ατομικός σπηλαιολογικός εξοπλισμός - Ένδυση - υπόδηση - φωτισμός κλπ - Υλικά ανάβασης - κατάβασης - Σκοινί - Γενικής φύσεως - Υλικά Αρματώματος - Kόμποι - ...κι άλλοι κόμποι (πιο εξειδικευμένοι) - Τεχνικές Μονού Σκοινιού - Γενικά - Τεχνικές Μονού Σκοινιού - Κατάβαση - Τεχνικές Μονού Σκοινιού - Ανάβαση - Τεχνικές αυτοδιάσωσης για μικρές ομάδες - Κίνδυνοι κατά την κατάβαση / ανάβαση με Τεχνικές Μονού Σκοινιού - Αρμάτωμα - Βασικές αρχές - Αρμάτωμα - Για προχωρημένους - Ελαφρύ αρμάτωμα (light rigging) Η αναρρίχηση στην σπηλαιολογία - Ελεύθερη αναρρίχηση - Τεχνητή αναρρίχηση - Εξορμήσεις του Σαββατοκύριακου - Μεγάλες αποστολές - Ατυχήματα στην σπηλαιολογία - Πρώτες Βοήθειες - Θερμό σημείο - Σπηλαιοδιάσωση - Χαρτογράφηση - Γεωλογία και Σπηλαιογέννεση - Βιοσπηλαιολογία - Καταστροφές - προστασία των σπηλαίων - Πού μπορώ να κάνω σεμινάρια; - Μερικά σπήλαια για πρακτική - Συκιά - Μονή Αστερίου - Του Προφήτη Ηλία - Σαλίγκαρος - Γερμανικό - Παρεξήγηση - Πύργος Υμητού - Βιβλιογραφία - Τα σπήλαια σε όλες τις γλώσσες - Διεθνές Λεξικό Σπηλαιολογικής Ορολογίας - Nομικό πλαίσιο


Με αφορμή δημοσίευμα του Ανδρέα Θεοδωρόπουλου (στο Forum της ΣΟΕ) ξεκίνησε η μετάφραση του Λεξικού για σπηλαιολογικούς όρους, της Γαλλικής Σχολής Σπηλαιολογίας (EFS/FFS). Το πρωτότυπο μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ ενώ το μεταφρασμένο από εδώ.

Εδώ παρατίθεται η editable μορφή του για περαιτέρω δουλειά. Είναι ένα απλό Comma Seperate Value αρχείο... Δίπλα στην Γαλλική και την Αγγλική λέξη προσθέστε την αντόιστηχη Ελληνική. Πάμε λοιπόν, αρχίζουμε δουλειά...

 • FRANCAIS,ANGLAIS,ΕΛΛΗΝΙΚΑ
 • ACETYLENE,Acetylene,Ασετυλήνη
 • ACTIF,Active,Ενεργό(ς)
 • AMARRAGE,Anchor,Δεσιά (ή ασφάλεια)
 • AMARRAGES (SPITS...),Hangers,Ασφάλειες (SPITS)
 • ANTICLINAL (nom),Anticlinal,Αντικλινές (γεωλογικός όρος: αφορά στρώματα που αποκλίνουν)
 • ARGILE,Clay / Mud,Λάσπη
 • ARGILEUX,Clayey / Muddy (familier), Λασπωδες???
 • ASSURANCE,Belay / Lifeline (corde d'ass.),Σκοινί ασφαλείας
 • ASSURER,To belay,Σκοινι της ασφάλειας (δες εγχειρίδιο σπηλαιοδιασωσης)
 • AUTO-ASSURANCE,Self-lining,Αυτοασφάλιση
 • AUTO-BLOQUANT,Self-jamming,Αυτόσφιγγόμενος ή "με φρένο" (όταν πρόκειται για καταβατήρα)"
 • AVEN,Swallow-hole / Pot-hole,Βάραθρο
 • BAUDRIER (CUISSARD),Sit harness,Ζώνη μέσης
 • BAUDRIER DE TORSE,Chest harness,Ζώνη στήθους
 • BLOC,Boulder,Βράχος
 • BLOQUEUR,Jammer,Φρένο
 • BLOQUEUR VENTRAL,Chest jammer,Φρένο στήθους
 • BOTTES,Boots / High boots,Γαλότσες
 • BOUCLE,Loop / Leg loop (la ganse),Ποδοστήριο ή Ποδωστήριο ή "Πεντάλ""
 • BOYAU,Narrow passage,Στένωμα
 • CALCAIRE (adjectif),Calcareus / Chalky,...???
 • CALCAIRE (nom),Limestone,Ασβαστόλιθος
 • CALCITE,Calcification,ασβεστοποίηση???
 • CANOT,Boat / Dinghy,βάρκα
 • CARBURE,Carbide,Πέτρα ασετυλίνης
 • CASQUE,Helmet,Κράνος
 • CAVITE,Cave / Cavity / Hollow,Σπηλιά
 • CEINTURE,Belt,Ζώνη
 • CHATIERE,Catwalk / Keyhole,Κλειδαρότρυπα (εννοεί μικρή τρύπα σε τοίχωμα προφανώς)???
 • CHAUVE-SOURIS,Bat,Νυχτερίδα
 • CHEVILLE SPIT,Bolt,Βύσμα ή σπιτ
 • COLONNE,Column,Κολώνα
 • COMBINAISON,Suit / Wetsuit (plonge?),Φόρμα (έσω?)
 • CONCRETION,Chalk-stone,Σταλαγμιτοποιηση (επικάλυψη με σταλαγμιτικό υλικό)
 • CORDE,Rope,Σκοινί
 • CORDE D'ASSURANCE,Lifeline,Σκοινί (κατάβασης/ανάβασης?)
 • CORDELETTE,String,Κορδολέτο
 • CORROSION,Corrosion / Chemical erosion,Διάβρωση (χημική διάβρωση)
 • COULEE,Flow,Ροή ή Ρεύμα
 • COUVERTURE DE SURVIE,Rescue blanket,Κουβέρτα Αλουμινίου
 • CRUE,Flooding,Δεν υπάρχει στα ελληνικά (Αφορά την κατάκλυση του σπηλαίου από νερά)
 • DESCENDEUR,Descender,Καταβατήρας
 • DEVIATION,Deviation,Παράκαμψη
 • DIACLASE,Cleft,...
 • DRAPERIE,Drapery / Bacon rind,...
 • EAU,Water,Νερό,
 • EBOULIS,Scree,,
 • ECHELLE,Ladder,Ανεμόσκαλα ή Σκάλα,
 • ECLAIRAGE (MIXTE),Mixed acetylene electric lamp,Φωτισικό (μικτό ασετυλήνη και φακός) ,
 • EMERGER,To emerge,Σκοινί του φορείου,
 • EQUIPER,To Rig,...(δες εγχειρήδιο διάσωσης),
 • EROSION,Erosion,Αποσάθρωση,
 • ESCALADE (une),Climbing,Αναρρήχηση,
 • ESCALADER,To climb,(Με) Αναρρήχηση,
 • ETROIT,Narrow,Στενό (πέρασμα),
 • EXCENTRIQUE (une),Helectite,Ελικτίτης,
 • FAILLE,Fault,Γκρεμός,
 • FIL CLAIR,Sling / Wire,Καλώδιο,
 • FIL D'ARIANE,Ariane's thread,Μίτος (της Αριάδνης, αφορά την Σπηλαιοκατάδυση)
 • FISSURE,Cleft,...,
 • FISTULEUSE (nom),Straw,,
 • FLAMME,Flame,Φλόγα
 • FOSSILE (adjectif),Fossil,Απολίθωμα
 • FOSSILISATION,Fossilization,Λιθοποίηση
 • FRACTIONNEMENT,Fractioning,Αλλαγή (στο σκοινί)
 • GALERIE,Passage,Πέρασμα
 • GANT (singulier),Gauntlet,
 • GANTS (pluriel),Gauntlets,
 • GOUFFRE,Hole / Swallow hole,Βάραθρο
 • GOUR,Gour / Floor deposit / Rimstone dam,Γκούρ
 • GROTTE,Cave,Σπηλιά
 • HABILLEMENT,Clothing,Ρουχισμός
 • HARNAIS,Harness,Ζώνη
 • HISSER / AIDER A MONTER,To hoist / To give a hoist,...
 • KARST,Limestone area,Καρστ ή Καρστικοποιημένη περιοχή
 • KIT-BAG,Tackle-bag,Σάκος (σπηλαιολογικός)
 • LAMPE,Lamp,Λάμπα (ασετυλήνης)
 • LAMPE A CARBURE,Carbide lamp,Λάμπα (ασετυλήνης)
 • LONGE,Cow's tail / Donkey's dick (l. de kit),Λανίερες ή σκοινιά αυτασφάλισης
 • LOVER (une corde),To coil (a rope),...
 • MAIN-COURANTE,Handle-line,Κεντρική Δεσιά
 • MARTEAU,Hammer,Σφυρί
 • MEANDRE,Meander / Sinuous passage,Μαίανδρος
 • MONTEE,Climb / Ascent,Ανάβαση
 • MONTEE AUX BLOQUEURS,Single rope technique,Τεχνική Μονού Σκοινιού
 • MONTER,To climb / Ta ascend,(δες σπηλαιοδίασωση)
 • MOUSQUETON,Karabiner / Krab (familier),Κρίκος (ή Καραμπίνερ)
 • NOEUD,Knot,Κόμπος
 • NOURRITURE,Food,Τροφή
 • OPPOSITION,Chimneying,???
 • PALAN,Pulley-block / Hoist / Hauling system,Πολύσπαστο ή "Παλάγκο""
 • PEDALE (singulier),Foot-loop,Ποδοστήριο ή Ποδωστήριο ή Πενταλ
 • PEDALES (pluriel),Feet-loops,Ποδοστήρια ή Ποδωστήρια ή Πενταλ
 • PERTE (D'UNE RIVIERE),Lost river / Sinking creek,
 • PITON,Peg,Καρφί (σχισμής)
 • PLAFOND,Roof / Top,Οροφή
 • PLAQUETTE,Hanger,Πλακέτα
 • PLI,Fold,Κουρτίνα (σταλαγμιτική)
 • PLISSEMENT,Fold,Κουρτίνα (σταλαγμιτική)
 • POIGNEE D'ASCENCION,Handled ascender,Φρένο χειρός ή ζουμάρ
 • POULIE,Pulley,Τροχαλία
 • PROFOND,Deep,Βάθος
 • PROGRESSION,Moving,Προώθηση (το σπηλαιολόγου)
 • PUITS,Pitch,Βάραθρο (και πιο συγκεκριμένα "πηγάδι"΄ή "κατάβαση" στα κλιμακωτά σπήλαια)"
 • RAPPEL (de montagne),Abseiling,Ραπελ ή κατάβαση με ανάκληση σκοινιού
 • REMPLISSAGE,Obstruction,Φράξιμο (του σπηλαίου)
 • RESEAU,Cave system,Σύστημα (σπηλαίων)
 • RESURGENCE,Rising / Resurgence,Πηγή
 • RIVIERE,River,Ποτάμι
 • ROCHE,Rock,Βράχος
 • SABLE,Sand,Άμμος
 • SALLE,Hall / Chamber,Αίθουσα
 • SANGLE,Strap,Ιμάντας
 • SECOURS,Rescue,Διάσωση
 • SEDIMENT,Sediment,Ίζημα
 • SEDIMENTATION,Sedimentation,Απόθεση
 • SIPHON,Sump / Siphon,Σιφόνι
 • SOURCE,Spring,Πηγή
 • SOUS-COMBINAISON,Undersuit,Θερμοεσώρουχο
 • SPELEOLOGIE,Caving / Speleology / Potholing,Σπηλαιολογία
 • SPELEOLOGUE (un),Caver,Σπηλαιολόγος
 • SPELEOLOGUE (une),Caver,Σπηλαιολόγος
 • STAGE,Training / Course,Σεμινάριο ή εκπαίδευση
 • STALACTITE,Stalactite,Σταλακτίτης
 • STALAGMITE,Stalagmite,Σταλαγμίτης
 • STRATE,Stratum / Bed,Στρώμα ή στρώση (του πετρώματος)
 • STRATIFICATION,Stratification,Διαστρωμάτωση (ή στρωματογραφία?)
 • SYNCLINAL (nom),Synclinal,Συγκλινή (γεωλογικός όρος: αφορά στρώματα που συγκλίνουν)
 • TAMPONNOIR,Wall-drill / Driver,Διατρητήρας
 • TIRER,To haul up,..(δες εγχειρίδιο σπηλαιοδιάσωσης)
 • TOPOGRAPHIE,Topography / Survey,Χαρτογράφηση
 • TREUIL,Winch,Πολύσπαστο ή Βίντζι
 • TROU,Hole,Τρύπα
 • TUYAU,Pipe / Tube,Σωλήνα (???)
 • TYROLIENNE,Traverse line / Tyrolian,Τυρολέζικη (τραβέρσα)
 • VIRE (une),Ledge,""ζωναρι" ή "παταράκι" (ακριβής μετάφραση: Περβάζι)"
 • VOUTE,Vault / Arch,Υπόγειο
 • VOUTE MOUILLANTE,Duck (familier),
 • « PIERRE ! »,« Below ! »,« Πέτρααα ! »
 • « LIBRE ! »,« Rope free ! »,« Ελεύθερόοο ! »