Difference between revisions of "Intro"

From Ανοικτό Σπηλαιολογικό Εγχειρίδιο
Jump to: navigation, search
 
m (Ανάκληση των αλλαγών MariaScott (επιστροφή στην προηγούμενη αναθεώρηση Caspex))
 
(18 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
 +
{{_ΟΚ_}}
 +
 +
{{miniTOC}}
 +
__NOTOC__
 +
 
==Εισαγωγή==
 
==Εισαγωγή==
  
Η ανάγκη για ένα σπηλαιολογικό εγχειρίδιο είναι προφανής για κάθε σύλλογο και για κάθε σπηλαιολόγο ειδικά στα πρώτα βήματα του. Το '''{{SITENAME}}''' όπως υλοποιείται σήμερα είναι μια ιδέα του [[caspex |Κώστα Αδαμόπουλου]] μετά από παρακίνηση του [[K_Iatrou|Κώστα Ιατρού]]. Το '''{{SITENAME}}''' είναι μια πρωτοβουλία για δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σπηλαιολογικού εγχειριδίου υλοποιώντας την ιδέα του "Δημόσιας Χρήσης Ελεύθερου Κειμένου" (κατά τα πρότυπα του [http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8A%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%85_%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D GPL], για το ελεύθερο λογισμικό). Σκοπός είναι να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα από τον οποιονδήποτε, σε συλλογικό ή ατομικό επίπεδο, κατά την προετοιμασία για τα σεμινάρια σπηλαιολογίας ή για την καθημερινή σπηλαιολογική πρακτική.
+
Η ανάγκη για ένα σπηλαιολογικό εγχειρίδιο είναι προφανής για κάθε σύλλογο και για κάθε σπηλαιολόγο ειδικά στα πρώτα βήματα του. To '''{{SITENAME}}''' ξεκίνησε σαν μια ιδέα του '''Κώστα Αδαμόπουλου''' μετά από παρακίνηση του '''Κώστα Ιατρού'''. Σήμερα, το ''''{{SITENAME}}''' και ο ιστοχώρος που το φιλοξενεί ('''http://grcavingmanual.org/''') είναι μια πρωτοβουλία για δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σπηλαιολογικού εγχειριδίου υλοποιώντας την ιδέα του "Δημόσιας Χρήσης Ελεύθερου Κειμένου" (την "ιδέα" αναλυτικά μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα [http://el.wikipedia.org http://el.wikipedia.org]). Σκοπός είναι να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα από τον οποιονδήποτε, σε συλλογικό ή ατομικό επίπεδο, κατά την προετοιμασία για τα σεμινάρια σπηλαιολογίας ή για την καθημερινή σπηλαιολογική πρακτική.
  
 
==Η προσέγγιση για την συγγραφή==
 
==Η προσέγγιση για την συγγραφή==
Πλεονεκτήματα της μεθόδου (wiki) είναι η συνεχής ενημέρωση και η δυνατότητα παράλληλης και από απόσταση επεξεργασίας του κειμένου από πολλούς χρήστες. Τέλος, ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι η '''on - line''' αναδιανομή της πληροφορίας. Αρχικά η πρόσβαση στο παρόν '''wiki''' ήταν εντελώς ελεύθερη, χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον δυστυχώς. Στην συνέχεια το δικαίωμα επεξεργασίας κειμένου - δημοσιεύσεων περιορίσθηκε στους [[Συντακτών | συγγραφείς]] και στους [[Συντακτών | συνεισφέροντες]] με τους πρώτους να έχουν και την ευθύνη για την τεχνική αρτιότητα του εγχειριδίου (και τα πνευματικά δικαιώματα). Σήμερα το '''{{SITENAME}}''' σας καλεί να συμμετάσχετε κι εσείς στην προσπάθεια για εμπλουτισμο του (δείτε πως [[new_members|εδώ]]). Η ανάγκη για τον πιο διαχωρισμό (συγγραφέων και συνεισφερόντων) προκύπτει από τους κινδύνους που περικλείει η σπηλαιολογία (βλέπε [[Ανοικτό Σπηλαιολογικό Εγχειρίδιο:Αποποίηση ευθύνης|εδώ]]). Σε βάθος χρόνου όταν πλέον ωριμάσει και εφόσον το αποφασίσουν οι [[Συντακτών | συγραφείς]] του μπορεί να παραδοθεί σε μια επόμενη γενιά συγγραφέων - εισηγητών για περαιτέρω αναθεώρηση και συντήρηση. Αυτό μπορεί να γίνει χάρη στην άδεια χρήσης (δες [[Ανοικτό Σπηλαιολογικό Εγχειρίδιο:Σχετικά_με|εδώ]]) η οποία αξίζει να σημειωθεί ότι περιέχει και ένα πολύ μικρό ποσοστό αμετάβλητων σελίδων τις οποίες δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε χωρίς την έγγραφη άδεια των [[Συντακτών |συγγραφέων]]. Έτσι με συμμετοχική δουλειά το εγχειρίδιο αυτό θα καταλήξει να είναι '''"από όλους για όλους"'''. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα π.χ. κάθε έξι μήνες θα μπορούν να πραγματοποιούνται εκτυπώσεις σε χαρτί ή η δημιουργία PDF εγγράφων ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλους τρόπους εκτός της on - line ανάγνωσης. Η σχετική βιβλιογραφία και οι πηγές αναφέρονται στο τέλος κάθε κεφαλαίου ή με παραπομπές μέσα στο κείμενο ή/και στο σχετικό κεφάλαιο.
+
Πλεονεκτήματα της μεθόδου (wiki) είναι η συνεχής ενημέρωση και η δυνατότητα παράλληλης και από απόσταση επεξεργασίας του κειμένου από πολλούς χρήστες. Τέλος, ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι η '''on - line''' αναδιανομή της πληροφορίας. Αρχικά η πρόσβαση στο αρχικό '''wiki''' ήταν εντελώς ελεύθερη, χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον δυστυχώς. Στην συνέχεια το δικαίωμα επεξεργασίας κειμένου - δημοσιεύσεων περιορίσθηκε στους "συντάκτες - συγγραφείς" και στους "συνεισφέροντες" με τους πρώτους να έχουν και την ευθύνη για την τεχνική αρτιότητα του εγχειριδίου (και τα πνευματικά δικαιώματα). Το '''{{SITENAME}}''' παραμένει και θα παραμείνει για πάντα ανοικτό και σας καλεί να συμμετάσχετε κι εσείς στην προσπάθεια για εμπλουτισμό του!
 +
 
 +
Εδώ θα πρέπει να διευκρινησθεί ότι η ανάγκη για τον διαχωρισμό (συγγραφέων και συνεισφερόντων) προκύπτει από τους κινδύνους που περικλείει η σπηλαιολογία. Σε βάθος χρόνου όταν πλέον ωριμάσει και εφόσον το αποφασίσουν οι "συντάκτες - συγραφείς" του μπορεί να παραδοθεί σε μια επόμενη γενιά συγγραφέων - εισηγητών για περαιτέρω αναθεώρηση και συντήρηση. Αυτό μπορεί να γίνει χάρη στην άδεια χρήσης η οποία αξίζει να σημειωθεί ότι περιέχει και ένα πολύ μικρό ποσοστό αμετάβλητων σελίδων τις οποίες δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε χωρίς την έγγραφη άδεια των "συντακτών - συγγραφέων". Έτσι με συμμετοχική δουλειά το εγχειρίδιο αυτό θα καταλήξει να είναι '''"από όλους για όλους"'''. Η σχετική βιβλιογραφία και οι πηγές αναφέρονται στο τέλος κάθε κεφαλαίου ή με παραπομπές μέσα στο κείμενο ή/και στο σχετικό κεφάλαιο.
  
 
==Η βάση για το εγχειρίδιο==
 
==Η βάση για το εγχειρίδιο==
[[Image:elias_on_action.jpg|frame|left|Σπηλαιολόγος κατά την διάρκεια της εξερεύνησης βάραθρου (Ιωάννινα, 2006)]]
+
Αναφέρθηκε ότι αρχικός εισηγητής ήταν ο Κώστας Αδαμόπουλος (μέλος του ΣΕΛΑΣ] ο οποίος και φόρτωσε το αρχικό υλικό τον '''Φεβρουάριο του 2006'''. Η ύλη βασίζεται στα σχολεία Initiateur της Γαλλικής Ομοσπονδίας Σπηλαιολογίας αλλά και στην εμπειρία που έχει αποκτηθεί από τον ίδιο στα μεγαλύτερα σπήλαια της χώρας και σε σπήλαια του εξωτερικού. Σύντομα κοινωνός της προσπάθειας έγινε ο '''Στέλιος Ζαχαριάς''' ο οποίος ανέλαβε το κομμάτι της βιοσπηλαιολογίας και της αρχαιολογίας (σχεδόν από την αρχή του project). Στα τέλη Απριλίου του 2006, μετά από προτροπή του πρώτου, o '''Δημήτρης Καραγιάννης''' και η '''Κατερίνα Μαλαμά''' (ιδρυτικά μέλη του ΦΟΣ) αποφάσισαν να συμμετάσχουν παραχωρώντας ένα μικρό όμορφο εγχειρίδιο στα Ελληνικά το οποίο μοιράζεται τις ίδιες πηγές και προστέθηκε επίσης σαν βασικό υλικό. Έτσι ενώθηκαν οι εμπειρίες και οι δυνάμεις δύο συλλόγων του ΣΕΛΑΣ και του ΦΟΣ καθώς επίσης και τεχνογνωσία από την FFS (Γαλλική Σπηλαιολογική Ομοσπονδία) για να φτιαχτεί το πιο επίκαιρο και ενημερωμένο '''Ελληνικό''' σπηλαιολογικό εγχειρίδιο. Στην πορεία ο '''Νικόλας Βολάκος''' και ο '''Νίκος Πασπαλιάρης''' "ανέβηκαν στο τρένο μας..." Συνοπτικά στοιχεία για την ομάδα των δημιουργών / συγγραφέων του '''Ανοικτού Σπηλαιολογικού Εγχειριδίου''' μπορείτε να βρείτε στα βιογραφικά που ακολουθούν.
Αναφέρθηκε ότι αρχικός εισηγητής ήταν ο [[caspex|Κώστας Αδαμόπουλος]] (μέλος του [http://www.selas.org/ ΣΕΛΑΣ] ο οποίος και φόρτωσε το αρχικό υλικό τον '''Φεβρουάριο του 2006'''. Η ύλη βασίζεται στα σχολεία Initiateur της Γαλλικής Ομοσπονδίας Σπηλαιολογίας αλλά και στην εμπειρία που έχει αποκτηθεί από τον ίδιο στα μεγαλύτερα σπήλαια της χώρας και σε σπήλαια του εξωτερικού. Σύντομα κοινωνός της προσπάθειας έγινε ο [[Στέλιος Ζαχαριάς]] ο οποίος ανέλαβε το κομμάτι της βιοσπηλαιολογίας και της αρχαιολογίας (σχεδόν από την αρχή του project). Στα τέλη Απριλίου του 2006, μετά από προτροπή του πρώτου, o [[Δημήτρης Καραγιάννης]] και η [[Κατερίνα Μαλαμά]] (ιδρυτικά μέλη του [http://www.foscaving.gr/| ΦΟΣ]) αποφάσισαν να συμμετάσχουν παραχωρώντας ένα μικρό όμορφο εγχειρίδιο στα Ελληνικά το οποίο μοιράζεται τις ίδιες πηγές και προστέθηκε επίσης σαν βασικό υλικό. Έτσι ενώθηκαν οι εμπειρίες και οι δυνάμεις δύο συλλόγων του [http://www.selas.org/ ΣΕΛΑΣ] και του [http://www.foscaving.gr/ ΦΟΣ] καθώς επίσης και τεχνογνωσία από την FFS (Γαλλική Σπηλαιολογική Ομοσπονδία) για να φτιαχθεί το πιο επίκαιρο και ενημερωμένο '''Ελληνικό''' σπηλαιολογικό εγχειρίδιο. Συνοπτικά στοιχεια για την ομάδα των δημιουργών / συγγραφέων του '''{{SITENAME}}''' μπορείτε να βρείτε στην σελίδα των [[Συντακτών]].
+
 
+
 
+
==Τρέχουσα Έκδοση: 0.8 {{OKpict}}==
+
Η τρέχουσα έκδοση του '''{{SITENAME}}''' είναι η '''0.8''' μπορείτε να την κατεβάσετε σε μορφή .pdf από εδώ. Η μορφή αυτή είναι η εκτυπώσιμη έκδοση του εγχειριδίου. Όταν είναι σε ακέραιο αριθμό ακολουθούμενη από ένα μηδενικό τότε πρόκειτε για μια τελική ώριμη έκδοση είναι π.χ. 1.0 ή 2.0 κτλ Εαν πρόκειτε για έκδοση που δεν αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθμό τότε σημαίνει ότι το αρχείο . pdf είναι υπό διαμόρφωση. Αυτό δεν πρέπει να σας προβληματίζει καθώς αυτό αφορά την δομή του και όχι την ουσία του περιεχομένου του. Φυσικά μπορείτε να δείτε και την τρέχουσα έκδοση '''on line''' στην οθόνη του υπολογιστή σας. Κάθε σελίδα σε αυτό το wiki είναι και ένα '''κεφάλαιο''' στο Εγχειρίδιο όπως π.χ. οι [[knots_basics|Kόμποι]]. Τα κεφάλαια δουλεύονται καθημερινά από τους συγγραφείς και τους συνεισφέροντες <u>στους οποίους μπορείτε να ενταχθείτε κι εσείς</u> (διαβάστε πως [[new_members|εδώ]]) Μόλις ένα κεφάλαιο ολοκληρωθεί στην κορυφή του υπάρχει η εξής ένδειξη:
+
 
+
{{_ΟΚ_}}
+
 
+
Αυτό σημαίνει ότι το κεφάλαιο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκτυπώσιμη έκδοση και φυσικά '''αυτό διασφαλίζει ότι τα περιεχόμενα του έχουν ελεγχθεί και εγγριθεί από τους συγγραφείς'''. Εάν ένα κεφάλαιο είναι ημιτελές ή διαμορφώνεται ακόμη τότε στην κορυφή της σελίδας υπάρχει μια διαφορετική ένδειξη:
+
 
+
{{_NotReady_}}
+
 
+
Οι σελίδες αυτές '''ΔΕΝ''' έχουν ακόμη εγγριθεί και πολύ πιθανόν να περιέχουν πληροφορίες και οδηγίες '''ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΗΣ''' Γι'αυτό σε αυτήν την περίπτωση συνιστούμε επιπλέον προσοχή απ' την πλευρά σας. Οι σελίδες με αυτήν την σήμανση '''δεν''' συμπεριλαμβάνονται στην εκτυπώσιμη έκδοση του Εγχειριδίου.
+
 
+
[[image:bordura.jpg|frame|left]]
+
  
==Σκέψεις για το άμεσο μέλλον==
+
==Τρέχουσα Έκδοση: τι είναι;==
Ο άμεσος στόχος μας, αφού εδραιωθεί το εγχειρίδιο είναι να αρχίσει η μετάφραση του στα Αγγλικά. Την μετάφραση έχει αναλάβει ο [[Νικόλαος Βολάκος]]. Επιπλέον σκοπέυουμε να εμπλουτίσουμε περισσότερο το "επιστημονικό" κομμάτι ενώ μακροπρόθεσμα φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε παράλληλες και πιο αυτόνομες κοινότητες π.χ. χαρτογράφηση σπηλαίων με Η/Υ σαν ένα ξεχωριστό κομμάτι ή να ενσωματωθεί εδώ ο [http://www.selas.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3 Οδηγός Χρήσης του Visual Topo] και άλλα.
+
Η τρέχουσα έκδοση του '''Ανοικτού Σπηλαιολογικού Εγχειριδίου''' είναι η '''{{version}}''' και αυτό γίνεται σαφές και εμφανές από το εξώφυλλο της τυπωμένης έκδοσης που χειρίζεστε. Τι σημαίνει αυτό: Πως όντας ένας ακέραιος αριθμός ακολουθούμενη από ένα μηδενικό τότε πρόκειται για μια τελική ώριμη έκδοση. Εάν πρόκειται για έκδοση που δεν αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθμό ('''{{version}}''') τότε σημαίνει ότι η έντυπη μορφή που διαθέτεται, είναι υπό διαμόρφωση. Αυτό δεν πρέπει να σας προβληματίζει καθώς αυτό αφορά την δομή του και όχι την ουσία του περιεχομένου του. Φυσικά μπορείτε να δείτε και την τρέχουσα έκδοση '''on line''' στην οθόνη του υπολογιστή σας στην διεύθυνση: [http://www.grcavingmanual.org grcavingmanual.org].

Latest revision as of 07:03, 11 August 2012