Difference between revisions of "Intro"

From Ανοικτό Σπηλαιολογικό Εγχειρίδιο
Jump to: navigation, search
(Εισαγωγή)
Line 4: Line 4:
 
==Εισαγωγή==
 
==Εισαγωγή==
  
Η ανάγκη για ένα σπηλαιολογικό εγχειρίδιο είναι προφανής για κάθε σύλλογο και για κάθε σπηλαιολόγο ειδικά στα πρώτα βήματα του. Το '''Ανοικτό Σπηλαιολογικο Εγχειρίδιο''' όπως υλοποιείται σήμερα είναι μια ιδέα του '''Κώστα Αδαμόπουλου''' μετά από παρακίνηση του '''Κώστα Ιατρού'''. Το '''Ανοικτό Σπηλαιολογικο Εγχειρίδιο''' και ο ιστοχώρος που το φιλοξενεί ('''http://grcavingmanual.org/''') είναι μια πρωτοβουλία για δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σπηλαιολογικού εγχειριδίου υλοποιώντας την ιδέα του "Δημόσιας Χρήσης Ελεύθερου Κειμένου" (την "ιδέα" αναλυτικά μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα http://el.wikipedia.org). Σκοπός είναι να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα από τον οποιονδήποτε, σε συλλογικό ή ατομικό επίπεδο, κατά την προετοιμασία για τα σεμινάρια σπηλαιολογίας ή για την καθημερινή σπηλαιολογική πρακτική.
+
Η ανάγκη για ένα σπηλαιολογικό εγχειρίδιο είναι προφανής για κάθε σύλλογο και για κάθε σπηλαιολόγο ειδικά στα πρώτα βήματα του. To '''{{SITENAME}}''' ξεκίνησε σαν μια ιδέα του '''Κώστα Αδαμόπουλου''' μετά από παρακίνηση του '''Κώστα Ιατρού'''. Σήμερα, το ''''{{SITENAME}}''' και ο ιστοχώρος που το φιλοξενεί ('''http://grcavingmanual.org/''') είναι μια πρωτοβουλία για δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σπηλαιολογικού εγχειριδίου υλοποιώντας την ιδέα του "Δημόσιας Χρήσης Ελεύθερου Κειμένου" (την "ιδέα" αναλυτικά μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα [http://el.wikipedia.org http://el.wikipedia.org]). Σκοπός είναι να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα από τον οποιονδήποτε, σε συλλογικό ή ατομικό επίπεδο, κατά την προετοιμασία για τα σεμινάρια σπηλαιολογίας ή για την καθημερινή σπηλαιολογική πρακτική.
  
 
==Η προσέγγιση για την συγγραφή==
 
==Η προσέγγιση για την συγγραφή==

Revision as of 22:17, 19 February 2007

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και λοιπά - Πρόλογος - Εισαγωγή - Ατομικός σπηλαιολογικός εξοπλισμός - Ένδυση - υπόδηση - φωτισμός κλπ - Υλικά ανάβασης - κατάβασης - Σκοινί - Γενικής φύσεως - Υλικά Αρματώματος - Kόμποι - ...κι άλλοι κόμποι (πιο εξειδικευμένοι) - Τεχνικές Μονού Σκοινιού - Γενικά - Τεχνικές Μονού Σκοινιού - Κατάβαση - Τεχνικές Μονού Σκοινιού - Ανάβαση - Τεχνικές αυτοδιάσωσης για μικρές ομάδες - Κίνδυνοι κατά την κατάβαση / ανάβαση με Τεχνικές Μονού Σκοινιού - Αρμάτωμα - Βασικές αρχές - Αρμάτωμα - Για προχωρημένους - Ελαφρύ αρμάτωμα (light rigging) Η αναρρίχηση στην σπηλαιολογία - Ελεύθερη αναρρίχηση - Τεχνητή αναρρίχηση - Εξορμήσεις του Σαββατοκύριακου - Μεγάλες αποστολές - Ατυχήματα στην σπηλαιολογία - Πρώτες Βοήθειες - Θερμό σημείο - Σπηλαιοδιάσωση - Χαρτογράφηση - Γεωλογία και Σπηλαιογέννεση - Βιοσπηλαιολογία - Καταστροφές - προστασία των σπηλαίων - Πού μπορώ να κάνω σεμινάρια; - Μερικά σπήλαια για πρακτική - Συκιά - Μονή Αστερίου - Του Προφήτη Ηλία - Σαλίγκαρος - Γερμανικό - Παρεξήγηση - Πύργος Υμητού - Βιβλιογραφία - Τα σπήλαια σε όλες τις γλώσσες - Διεθνές Λεξικό Σπηλαιολογικής Ορολογίας - Nομικό πλαίσιο


Εισαγωγή

Η ανάγκη για ένα σπηλαιολογικό εγχειρίδιο είναι προφανής για κάθε σύλλογο και για κάθε σπηλαιολόγο ειδικά στα πρώτα βήματα του. To Ανοικτό Σπηλαιολογικό Εγχειρίδιο ξεκίνησε σαν μια ιδέα του Κώστα Αδαμόπουλου μετά από παρακίνηση του Κώστα Ιατρού. Σήμερα, το 'Ανοικτό Σπηλαιολογικό Εγχειρίδιο και ο ιστοχώρος που το φιλοξενεί (http://grcavingmanual.org/) είναι μια πρωτοβουλία για δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σπηλαιολογικού εγχειριδίου υλοποιώντας την ιδέα του "Δημόσιας Χρήσης Ελεύθερου Κειμένου" (την "ιδέα" αναλυτικά μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα http://el.wikipedia.org). Σκοπός είναι να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα από τον οποιονδήποτε, σε συλλογικό ή ατομικό επίπεδο, κατά την προετοιμασία για τα σεμινάρια σπηλαιολογίας ή για την καθημερινή σπηλαιολογική πρακτική.

Η προσέγγιση για την συγγραφή

Πλεονεκτήματα της μεθόδου (wiki) είναι η συνεχής ενημέρωση και η δυνατότητα παράλληλης και από απόσταση επεξεργασίας του κειμένου από πολλούς χρήστες. Τέλος, ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι η on - line αναδιανομή της πληροφορίας. Αρχικά η πρόσβαση στο αρχικό wiki ήταν εντελώς ελεύθερη, χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον δυστυχώς. Στην συνέχεια το δικαίωμα επεξεργασίας κειμένου - δημοσιεύσεων περιορίσθηκε στους "συντάκτες - συγγραφείς" και στους "συνεισφέροντες" με τους πρώτους να έχουν και την ευθύνη για την τεχνική αρτιότητα του εγχειριδίου (και τα πνευματικά δικαιώματα). Το Ανοικτό Σπηλαιολογικο Εγχειρίδιο παραμένει και θα παραμείνει για πάντα ανοικτό και σας καλεί να συμμετάσχετε κι εσείς στην προσπάθεια για εμπλουτισμό του!

Εδώ θα πρέπει να διευκρινησθεί ότι η ανάγκη για τον διαχωρισμό (συγγραφέων και συνεισφερόντων) προκύπτει από τους κινδύνους που περικλείει η σπηλαιολογία. Σε βάθος χρόνου όταν πλέον ωριμάσει και εφόσον το αποφασίσουν οι "συντάκτες - συγραφείς" του μπορεί να παραδοθεί σε μια επόμενη γενιά συγγραφέων - εισηγητών για περαιτέρω αναθεώρηση και συντήρηση. Αυτό μπορεί να γίνει χάρη στην άδεια χρήσης η οποία αξίζει να σημειωθεί ότι περιέχει και ένα πολύ μικρό ποσοστό αμετάβλητων σελίδων τις οποίες δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε χωρίς την έγγραφη άδεια των "συντακτών - συγγραφέων". Έτσι με συμμετοχική δουλειά το εγχειρίδιο αυτό θα καταλήξει να είναι "από όλους για όλους". Η σχετική βιβλιογραφία και οι πηγές αναφέρονται στο τέλος κάθε κεφαλαίου ή με παραπομπές μέσα στο κείμενο ή/και στο σχετικό κεφάλαιο.

Η βάση για το εγχειρίδιο

Αναφέρθηκε ότι αρχικός εισηγητής ήταν ο Κώστας Αδαμόπουλος (μέλος του ΣΕΛΑΣ] ο οποίος και φόρτωσε το αρχικό υλικό τον Φεβρουάριο του 2006. Η ύλη βασίζεται στα σχολεία Initiateur της Γαλλικής Ομοσπονδίας Σπηλαιολογίας αλλά και στην εμπειρία που έχει αποκτηθεί από τον ίδιο στα μεγαλύτερα σπήλαια της χώρας και σε σπήλαια του εξωτερικού. Σύντομα κοινωνός της προσπάθειας έγινε ο Στέλιος Ζαχαριάς ο οποίος ανέλαβε το κομμάτι της βιοσπηλαιολογίας και της αρχαιολογίας (σχεδόν από την αρχή του project). Στα τέλη Απριλίου του 2006, μετά από προτροπή του πρώτου, o Δημήτρης Καραγιάννης και η Κατερίνα Μαλαμά (ιδρυτικά μέλη του ΦΟΣ) αποφάσισαν να συμμετάσχουν παραχωρώντας ένα μικρό όμορφο εγχειρίδιο στα Ελληνικά το οποίο μοιράζεται τις ίδιες πηγές και προστέθηκε επίσης σαν βασικό υλικό. Έτσι ενώθηκαν οι εμπειρίες και οι δυνάμεις δύο συλλόγων του ΣΕΛΑΣ και του ΦΟΣ καθώς επίσης και τεχνογνωσία από την FFS (Γαλλική Σπηλαιολογική Ομοσπονδία) για να φτιαχτεί το πιο επίκαιρο και ενημερωμένο Ελληνικό σπηλαιολογικό εγχειρίδιο. Στην πορεία ο Νικόλας Βολάκος και ο Νίκος Πασπαλιάρης "ανέβηκαν στο τρένο μας..." Συνοπτικά στοιχεία για την ομάδα των δημιουργών / συγγραφέων του Ανοικτού Σπηλαιολογικού Εγχειριδίου μπορείτε να βρείτε στα βιογραφικά που ακολουθούν.

Τρέχουσα Έκδοση: τι είναι;

Η τρέχουσα έκδοση του Ανοικτού Σπηλαιολογικού Εγχειριδίου είναι η 0.8 και αυτό θα γίνεται σαφές και εμφανές από το εξώφυλλο της τυπωμένης έκδοσης που χειρίζεστε. Τι σημαίνει αυτό: Πως όντας ένας ακέραιος αριθμός (και στην περίπτωση αυτή το 0 λαμβάνεται ως ακέραιος) ακολουθούμενη από ένα μηδενικό τότε πρόκειται για μια τελική ώριμη έκδοση. Εάν πρόκειται για έκδοση που δεν αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθμό (0.8) τότε σημαίνει ότι η έντυπη μορφή που διαθέτεται είναι υπό διαμόρφωση. Αυτό δεν πρέπει να σας προβληματίζει καθώς αυτό αφορά την δομή του και όχι την ουσία του περιεχομένου του. Φυσικά μπορείτε να δείτε και την τρέχουσα έκδοση on line στην οθόνη του υπολογιστή σας στην διεύθυνση: http://www.grcavingmanual.org.